SOTO

 • Elektronski švicarski nož

  SOTO je pravi elektronski švicarski nož. Tu najdem podatke o uspehu v oddelkih, obisku pouka, pedagoškem procesu, dijakih, učiteljih, ki poučujejo v oddelkih ... Omogoča mi hitro in učinkovito pridobivanje podatkov. Najboljše pri vsem je, da je na voljo kadar koli in kjer koli. Tako prihranim čas, predvsem pa lahko veliko dela opravim doma oziroma tam, kjer mi najbolj ustreza.

  Vid Burnik, vodja programskega učiteljskega zbora SSI

 • Vse na enem mestu

  SOTO je zagotovo velik napredek in sprememba v načinu dela, ki jo zaposleni čutijo kot koristen pripomoček na vsakem koraku. Končno imamo orodje, ki brezhibno skrbi za podporo, povezavo in uporabo vseh vnešenih podatkov.

  Iztok Leskovar, ravnatelj

 • Celosten pogled

  Z avtorji sistema SOTO sodelujemo že vrsto let. Poskrbeli so za uspešno prenovo naše spletne strani in nas vpeljali v moderno organizacijo dela pri pouku. Držijo se dogovorov in rokov. SOTO nam omogoča celosten pogled na organizacijo in delovanjem šole. Program je enostaven za uporabo in odlično so ga sprejeli učitelji ter je v pomoč svetovalni službi.

  Katja Pogelšek Žilavec, ravnateljica

 • Nadzor nad realizacijo

  Pri svojem delu spremljam pedagoški proces. E-dnevnik mi omogoča, da lahko preverim vpise, realizacijo svojih kolegov in delo razrednikov v vsakem trenutku, ko to potrebujem ali želim; če je potrebno, lahko delam tudi doma. Prav tako lahko kadarkoli v E-redovalnici preverim uspešnost dijakov v posameznem oddelku pri posameznih programskih enotah.

  Tatjana Goršek, pomočnica ravnatelja

 • Enostavnost uporabe

  Lahko rečem, da tako tisti, ki so bolj vešči računalnika, kot tisti, ki jim računalništvo ne leži preveč, z lahkoto uporabljajo osnovne funkcije sistema (vnos ure, vnos suplence in razredniško delo), ostali pa v sistemu najdejo še obilico drugega, kot svoj osebni dnevnik in redovalnico in za delo praktično ne potrebujejo več nobenih dodatnih zabeležk.

  Nina Lobe Selič, prof. matematike

 • Nepogrešljiva

  SOTO je praktičen in postal je nepogrešljiv pripomoček pri mojem delu.

  Vida Strašek Čokl, prof. zgod. in geo.

 • Dokumentacija

  Vsa dokumentacija, ki jo potrebujejo za svoje delo razredniki, je naložena v SOTO, ki jo varno arhivira. Omogoča sledljivost izdanih dokumentov (potrdil o vpisu, obvestil o uspehu, spričeval, prilog k spričevalom, ki smo jih izdali …) in ti dokumenti se tvorijo iz okolja za vsakega posameznega dijaka.

  Tatjana Goršek, pomočnica ravnatelja

 • Podpora svetovalni službi

  Pri opravljanju svetovalnega dela potrebujem v razgovorih s starši, razredniki ali dijaki različen nabor podatkov. Če je ta nabor urejen, je dogovarjanje z uporabniki svetovalnih storitev kakovostno: prisotnost dijaka, vpisane ocene, mrežni načrt, popravljanje ocen, statusi in prilagoditve, podatki o starših, vzgojni ukrepi in še bi lahko naštevala.

  mag. Vida Lončarič

 • Enolična posodobitev

  S SOTO se srečujem na dva načina, kot pomočnica ravnateljice in kot profesorica. Postala je nepogrešljiv element pri mojem delu. Z uporabo sistema je delo učinkovitejše in lažje. Informacije so na enem mestu in vedno posodobljene. Na začetku so nas vodili pri
  uvažanju podatkov v sistem in nam ga hkrati enolično posodobili.

  Irena Kramberger, pomočnica ravnateljice

 • Strokovne ekskurzije

  Pri organizaciji strokovnih ekskurzij, posebej več dnevnih, organizator potrebuje o učencih različne osebne podatke. S pomočjo SOTO imam vse osebne podatke zbrane v enotni, redno posodobljeni bazi in na voljo za oblikovanje v različne sezname potnikov, kot so rooming liste, spiski za brezplačne vstopnice za muzeje ... Ta oblika bistveno skrajša in olajša moje delo.

  Lidija Kokol, organizatorica strokovnih ekskurzij

 
 

Informacijski sistem za šole

Starši, podatke za brezplačen dostop do informacijskega sistema dobite na šoli. Podjetje staršem ne zaračunava dostopa do podatkov!

 

 
 
 

Zakaj SOTO?

Dostop do sistema SOTO želimo omogočiti vsem učiteljem, dijakom in njihovim staršem. Ne glede na njihov socialni status.

Do sistema SOTO lahko dostopate iz vseh operacijskih sistemov, potrebujete le spletni brskalnik. Mnogi uporabniki z veseljem uporabljajo osebne prenosne ali tablične računalnike, v nekaterih primerih pa tudi mobilne telefone.

Po uvedbi sistema SOTO se bodo mnoge dosedanje skrbi bistveno zmanjšale, saj boste imeli na voljo:

 • sproten nadzor nad realizacijo,
 • zgodnje zaznavanje dijakov z učnimi težavami,
 • natančen pregled nad obremenitvijo učiteljev (nadomeščanja, izredna nadomeščanja, združevanja, zaposlitve ...),
 • razpisovanje nadomeščanj neposredno v sistemu SOTO,
 • celovita podpora izvajanju izpitov,
 • ŠOL-S (začetek in konec),
 • CeUVIZ (povprečne ocene, izobraževanje odraslih),
 • hitra priprava seznamov dijakov po izbranih kriterijih (status, leto rojstva, usmeritev, vzgojni ukrepi ...),
 • učinkovito urejanje dijakov (svetovalne delavke vam bodo hvaležne),
 • vsi dnevniki in redovalnice na enem mestu.

 

 
Prednosti

Podatki se hranijo v prostorih šole!

Podjetje staršem ne zaračunava storitve.

 
 

Razpoložljivost sistema in varnost podatkov

Strežnik se nahaja na lokaciji šole. To ima naslednje prednosti:

 • Vsi podatki se hranijo na lokaciji šole.
 • Vsi podatki se sočasno hranijo na dveh diskih.
 • Dodatno se vsako uro izvede šifrirana varnostna kopija podatkov.
 • Neodvisnost od izpadov zunanjega omrežja.
 • Edini pogoj za delovanje je električni tok.
 • Strežnik obremenjujejo samo uporabniki vaše šole.
 • Pravila dostopa lahko določi vodstvo šole.
 • Ker na strežniku gostuje le ena šola, je interes za napad na strežnik manjši.
 • Vsak dostopa le do podatkov, ki jih potrebuje, t.i. "Vgrajena zasebnost".
 • Certificiran dokumentacijski sistem (DOD 5015.02). Šifriran dostop do arhiva vseh preteklih dokumentov tudi iz mobilnih naprav.

Visoko strokovnost zaposlenih zagotavljata dva doktorja znanosti s področja računalništva in telekomunikacij.

 
Realizacija

Sproten nadzor.

Hitri pregled za
celo šolo, po oddelku,
smereh ali programu.

 
 

Kako poteka prehod na SOTO?

Prehod na elektronsko vodenje evidenc bodo, ob vaši pomoči, izvedli naši strokovnjaki!

Ob tem nam bo v pomoč:

 • uvoz predmetnikov, učiteljev in dijakov (lastne tabele, ministrstvo ...);
 • kompleksni predmetniki (usmeritve dijakov, izbirne programske enote, moduli, podpredmeti, kombinirani oddelki, predavanja, vaje, praksa);
 • podpora skupinam tudi pri sočasnem izvajanju v več oddelkih;
 • podpora več izvajalcem posamezne programske enote;
 • personalizirani predmetniki dijakov, vključno z Europass prilogo;
 • uvoz urnika iz različnih virov;
 • učinkovito urejanje manjših sprememb urnika v okviru sistema SOTO.

Na osnovi bogatih izkušenj vam bomo z veseljem svetovali pri vzpostavitvi primerne infrastrukture in ostalih vprašanjih, povezanih z informacijsko tehnologijo.

 
3, 2, 1, zdaj

Priprava predmetnikov,
uvoz podatkov,
izobraževanje udeležencev
in pripravljeni smo
na zagon.

 
 

Kako bodo SOTO sprejeli zaposleni?

Vabimo vas, da preberete pričevanja obstoječih uporabnikov in z njimi navežete tudi oseben stik.

Izobraževanje se izvaja z uporabo video navodil in interaktivnega gradiva. Izkušnje kažejo, da se učitelji najhitreje učijo od lastnih kolegov. Zato izbrane učitelje dodatno izobrazimo v okviru tečajev.

Uporabniški vmesnik temelji na pristopu "vse na enem mestu" in izhaja iz delovnega procesa. Ob tem dopuščamo individualne pedagoške pristope.

Dovolite, da kot primer navedemo osebno redovalnico. Na eni strani, brez dodatnega odpiranja oken, je na voljo:

 • pregled ocen pri programski enoti za cel oddelek;
 • zasebne in javne ocene s pripadajočimi zasebnimi in javnimi opombami;
 • ocene, ki so jih učenci/dijaki pridobili pri tej programski enoti od drugih učiteljev;
 • pregled načrtovanih obveznosti za vsakega učenca/dijaka;
 • vpogled v statuse in prilagoditve učenca/dijaka;
 • izbira učencev/dijakov za skupinsko ocenjevanje znanja;
 • dostop do načrtovanih in izvedenih ocenjevanj ter tistih, ki so še v izvajanju.
 
Komentarji
uporabnikov

Vse na enem mestu!

Nepogrešljiv pripomoček.

Enostaven uporabniški vmesnik.