Izbrane reference

 1. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje:
  • SOTO - spletni informacijski sistem za elektronsko poslovanje šole
  • Spletna stran
   • dostop za uporabnike,
   • šifriran dostop,
   • suplence (avtomatski uvoz izhodne datoteke iz programa EVA2 Urniki),
   • jedilnik (avtomatski uvoz iz Excel datoteke),
   • ...
  • Upravljanje omrežja in strežnikov ter izvajanje varnostnih kopij.
  • Postavitev in upravljanje brezžičnega omrežja.
  • Izvedba videonadzornega sistema.
  • Integracija orodja za skupinsko delo Zimbra:
   • uporaba šifrirane povezave s komercialnim certifikatom,
   • slovenski uporabniški vmesnik,
   • e-pošta,
   • adresar (osebni, skupinski),
   • koledar (osebni, skupinski, sklicevanje sestankov, iskanje prostih terminov predvidenih udeležencev, razpoložljivih prostorov in potrebnih virov, sinhronizacija z iCal/CalDAV),
   • opravila (osebna, skupinska),
   • beležke (možnost souporabe več uporabnikov),
   • aktovka (dostop do osebnih/skupinskih map z dokumenti z uporabo spletnega brskalnika ali priklopom diska z uporabo šifriranega WEBDAV),
   • klepet,
   • ...
  • E-učilnica (integracija orodja Moodle).
  • Svetovanje na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
 2. Srednja zdravstvena šola Celje:
  • SOTO - spletni informacijski sistem za elektronsko poslovanje šole
  • Spletna stran:
   • dostop za uporabnike,
   • šifriran dostop,
   • e-zbornica oz. obvestila za učitelje,
   • suplence (avtomatski uvoz iz Excel datoteke),
   • jedilnik (avtomatski uvoz iz Excel datoteke),
   • ...
  • Upravljanje strežnika in izvajanje varnostnih kopij.
  • Virtualni strežnik za SAOP za potrebe računovodstva in malice.
  • Strežnik za digitalno sporočanje.
  • Svetovanje na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
 3. Elektrotehniška zveza Slovenije
  • Spletni informacijski sistem
  • Svetovanje na področju sodobnih tehnologij
 4. Medis Intago d.o.o.: