4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.

Podjetje 4S d.o.o. temelji na znanju in motiviranosti sodelavcev - tako zaposlenih kot zunanjih partnerjev.

Verjamemo v zaupanje med partnerji, saj ob primerni porazdelitvi nalog sinergijski učinki vodijo do boljšega produkta oz. storitve ter zagotavljajo optimizacijo stroškov.

Še posebno iskreno verjamemo v znanje! Zato smo osredotočeni na celovito informacijsko podporo za šole. Naš osrednji produkt predstavlja informacijski sistem za šole SOTO.

Vrednote: zanesljivost, kakovost, odprtost, prilagodljivost, zavzetost, poštenost.